ثبت نام ورود

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها یکی از دغدغه‌های امروز دانش‌آموزان و دانشجویان می‌باشد و در شرایط بحران کرونا، این مسئله موافقان و مخالفانی دارد. ما در وبسایت IQtik نظر کاربران در رابطه با این مسئله را جویا شدیم که نتایج آن در این گزارش آمده است.

با توجه به نظرسنجی انجام شده از کاربران سایت، در رابطه با وضعیت آموزش مجازی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها با وجود شرایط کنونی، 70 درصد کاربران، مخالف بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بدون واکسیناسیون عمومی می‌باشند. به عقیده 55% کاربران وضعیت آموزش مجازی متوسط است و 15% کاربران نیز وضعیت آموزش مجازی را بسیار ضعیف ارزیابی کرده‌اند. مهم‌ترین مشکل آموزش مجازی از دیدگاه کاربران نبود شور و اشتیاق در دانش‌آموزان در مقایسه با آموزش حضوری می‌باشد و وضعیت اینترنت با 20% در رتبه دوم مشکلات قرار دارد.
همچنین 30% معتقدند که بازگشایی مدارس بدون واکسیناسیون عمومی، نتنها باعث افزایش روحیه جوانان نمی‌شود، بلکه باعث افزایش استرس و نگرانی در خانواده‌ها خواهد شد و 50% دیگر معتقدند که این کار باعث افزایش روحیه خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌شود. مهم‌ترین ویژگی مثبت آموزش مجازی برای کاربران کاهش هزینه‌های رفت و آمد  بوده است. 70% کاربران آموزش حضوری را به آموزش مجازی ترجیح می‌دهند و در صورت واکسیناسیون عمومی، 90% کاربران کاربران موافق بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها می‌باشند. همچنین با توجه به این نظرسنجی، سطح نمرات 70% کاربران بعد از آموزش مجازی بهبود داشته است.
شما می‌توانید فایل گزارش کلی پرسشنامه‌ را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

لینک دریافت فایل گزارش کلی نظرسنجی