ثبت نام ورود

فیلتر پاسخ‌دهندگان با توجه به نیاز پرسشگر

فیلتر پاسخ‌دهندگان با توجه به نیاز پرسشگر

تیم IQtik گروه سوالات لیاقت سنجی را که این دسته از سوالات پیش از دریافت سوالات اصلی پرسشنامه، برای پاسخ‌دهندگان نشان داده می‌شود که تنها در صورتی که پاسخ‌دهنده گزینه‌های صحیح مورد نظر پرسشگر را انتخاب کند به پرسشنامه اصلی راهی می‌شود.

یکی از مهم‌‌ترین دغدغه‌های ما برای فراهم کردن شرایط مناسب برای دانشجویان و دانش‌آموزان، توانایی فیلتر کردن پاسخ‌دهندگان بود. برای رسیدن به مهم 2 مرحله در نظر گرفته شده است. هنگام ثبت نام پاسخ‌دهندگان اطلاعات اولیه افراد مانند سال تولد، جنسیت، رشته تحصیلی و محل زندگی دریافت می‌شود که همین اطلاعات می‌تواند نیاز بسیاری از افراد برای شناسایی پاسخ‌دهندگان مورد نظر خود را رفع می‌کند.
ولی گروه IQtik به این نیز قانع نبود و یک گروه از سوالات را در بخش طراحی سوالات با عنوان سوالات لیاقت سنجی در نظر گرفته است که این دسته از سوالات پیش از دریافت سوالات اصلی پرسشنامه، برای پاسخ‌دهندگان نشان داده می‌شود که تنها در صورتی که پاسخ‌دهنده گزینه‌های صحیح مورد نظر پرسشگر را انتخاب کند به پرسشنامه اصلی راهی می‌شود و در غیر این صورت متن زیر به افراد نشان داده می‌شود.