ثبت نام ورود

آپلود فیلم

آپلود فیلم

شما می‌توانید در بخش صورت سوال خود از ویدیو استفاده کنید، تنها کافی‌ست ویدیو مورد نظر خود را در یکی از وبسایت‌های آپلود فیلم مانند آپارات، آپلود کرده و لینک ویدیو را وارد کنید.

شما می‌توانید در بخش صورت سوال خود از ویدیو استفاده کنید، تنها کافی‌ست ویدیو مورد نظر خود را در یکی از وبسایت‌های آپلود فیلم مانند آپارات، آپلود کرده و در بخش مدیریت سوالات، گزینه حاوی فیلم را فعال کرده و لینک مربوطه را در این بخش مانند تصویر وارد کنید.